Od 3 marca trwają w naszej...

   Z okazji obchodzonego 21...

26 stycznia br. w ...

W niedzielę, 31.01.2021, w...

12 stycznia 2021 r....

Nasze miejscowe Oratorium w dniach od 04 do 08...

Idąc śladem...

Dzielni Ekoplastycy z ochotą biorą udział w...

Dnia 11.12.2020 roku przedstawiciele klasy 1B...

25 JUBILEUSZ REAKTYWACJI SLO

ablonska

25 JUBILEUSZ REAKTYWACJI SALEZJAŃSKIEGO LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCACEGO W SOKOŁOWIE PODLASKIM

13 października społeczność naszych szkół świętowała 25 – lecie reaktywacji Salezjańskiego Liceum im. Henryka Sienkiewicza. Uroczystości jubileuszowe rozpoczęły się o g. 12.00 Mszą św. dziękczynną, której przewodniczył Ks. Biskup Tadeusz Pikus. Homilię wygłosił ks. inspektor Andrzej Wujek, Wspólnie z dziećmi – uczniami salezjańskiej szkoły podstawowej, szukał odpowiedzi na pytanie, jak być szczęśliwymi. Na zakończenie nabożeństwa do zebranych zwrócił się bp. Tadeusz Pikus, który podkreślił, że szczęścia nie można osiągnąć bez miłości, a jej źródłem jest Bóg. Poszukiwanie tego źródła to otwieranie się na miłość drugiego człowieka, to akceptacja i jednocześnie wymaganie od siebie. Nawiązując do stulecia odzyskania przez nasz kraj niepodległości, przywołał słowa św. Jana Bosco, który dał krótką definicję patriotyzmu: „Od miłości ojczyzny do miłości ludzkości”.

Po nabożeństwie miała miejsce część oficjalna i występ artystyczny młodzieży. W sali gimnastycznej placówki zgromadzili się goście – przedstawiciele parlamentu, władze samorządowe, dyrektorzy innych szkół salezjańskich, dyrektorzy sokołowskich placówek oświatowych, społeczność szkolna, absolwenci, rodzice i inni wspierający dzieło salezjańskie. Wszystkich powitał ks. dyrektor Dariusz Matuszyński. Były przemówienia gości, listy gratulacyjne, podziękowania i życzenia. Prowadzący uroczystość uczniowie: Karolina Iwańska i Grzegorz Mazurczak zaprezentowali bogatą historię i teraźniejszość placówki. W części artystycznej szkolna grupa teatralna przygotowana przez Agnieszkę Chomać-Karakulę i Ewę Artych zaprezentowała przestawienie na motywach opowiadania Henryka Sienkiewicza "Sachem". Zaśpiewały też dwie absolwentki - Bożena Kaczmarek i Gabriela Pliszka-Kraska.

Uroczystości jubileuszowe zakończyło spotkanie integracyjne przy muzyce - dla wielu absolwentów okazja do wzruszających spotkań po latach.

Polecamy