19 marca 2019r. w hali sportowej Zespołu...

21 marca 2019r. w siedzibie...

Tu się zbawisz i zabawisz (z naciskiem na...

13 marca 2019r. na naszej sali gimnastycznej...

12 marca 2019r. na naszej...

11 marca 2019r. w naszej sali gimnastycznej...

Zawody międzypowiatowe regionu siedleckiego w...

Wycieczka klasy 2 SSP

Małgorzata Uścińska

18 października 2018r. kl. II SSP wybrała się do szkółki leśnej Holendernia, gdzie podczas pięknej pogody obserwowaliśmy piękną złotą jesień.   Pod przewodnictwem zastępcy nadleśniczego -  pana Macieja Wójcickiego,  z bliska oglądaliśmy  różne gatunki drzew i krzewów oraz ich owoce.  Dzieci nauczyły się rozpoznawać rodzaje lasu oraz poznały jego warstwową budowę. Pasja,  z jaką pan leśniczy opowiadał i pokazywał cuda przyrody, udzieliła się  dzieciom, które pytały o wszystko, co tylko udało im się zaobserwować.  Mieliśmy okazję  zobaczyć, jak wygląda  las bez ingerencji człowieka  i  dowiedzieć się,  co to jest rezerwat przyrody i dlaczego jest  potrzebny.  Z niecierpliwością czekamy na kolejny wyjazd do lasu, tym razem na wiosnę….

                                                                                                                                                                                                        DKO

Polecamy