04.12.2019r. na hali sportowej w Zespole Szkół...

28.11.2019r. na strzelnicy sportowej ul....

27 listopada 2019 roku odbył się finał...

W dniach 26-27 listopada w Bibliotece...

21 listopada 2019 roku w...

Od 13 do 18 listpada 2019r...

Dnia 16 października...

Dnia 13 listopada klasa 3a...

ZMAGANIA MATURZYSTÓW

ablonska

Po nieco przedłużonym i świątecznym weekendzie nadszedł dla maturzystów czas wytężonej pracy. Około 280 tys. tegorocznych absolwentów liceów ogólnokształcących i techników o godzinie 9.00 przystąpiło do obowiązkowego pisemnego egzaminu z języka polskiego na poziomie podstawowym. Ta część egzaminu trwała 170 minut. Potem przeprowadzony został egzamin na poziomie rozszerzonym, który rozpoczął się o godzinie 14.00.

Maturzyści zdający maturę według nowych zasad  musieli napisać wypracowanie - mieli do wyboru dwa tematy. Jeden z nich brzmiał: "Czy warto kochać, jeśli miłość może być źródłem cierpienia? Rozważ problem i uzasadnij swoje stanowisko, odwołując się do fragmentu "Dziadów cz. IV" Adama Mickiewicza i do innych tekstów kultury. Drugi temat brzmiał: "Zinterpretuj podany utwór. Postaw tezę interpretacyjną i ją uzasadnij". Chodziło o cytowany w arkuszu wiersz "Dałem słowo" Zbigniewa Herberta. Podczas egzaminu na poziomie podstawowym maturzyści musieli rozwiązać także 12 zadań. Siedem z nich odnosiło się m.in. do zamieszczonych w arkuszu fragmentu tekstu Stanisława Falkowskiego i Pawła Stępnia o "Lalce" Bolesława Prusa, pochodzący ze zbioru "Ciężkie norwidy, czyli subiektywny przewodnik po literaturze polskiej"; jedno z zadań polegało na napisaniu streszczenia tego tekstu.

Tegoroczni absolwenci liceów ogólnokształcących są drugim rocznikiem, a tegoroczni absolwenci techników pierwszym rocznikiem, który zdaje maturę według nowych zasad. Muszą oni zdać trzy obowiązkowe pisemne egzaminy maturalne: z języka polskiego, z języka obcego i z matematyki. Egzaminy te są przeprowadzane na jednym - podstawowym poziomie. Maturzysta będzie musiał też przystąpić do, co najmniej, jednego pisemnego egzaminu z grupy tak zwanych przedmiotów do wyboru; maksymalnie do sześciu.

Zgodnie z nowymi zasadami abiturienci muszą - też tak jak dotąd - przystąpić także do dwóch egzaminów ustnych: z języka polskiego i języka obcego, przy czym ich egzamin z języka polskiego ma zmienioną formułę. Zdający losuje zadanie przygotowane przez Centralną Komisję Egzaminacyjną. Może ono dotyczyć fragmentu tekstów - literackiego, popularno-naukowego lub reprodukcji. Maturzysta ma 15 minut na przygotowanie wypowiedzi inspirowanej wylosowanym tekstem kultury.

W naszej szkole do egzaminu z języka polskiego na poziomie podstawowym przystąpiło 48 osób, natomiast 3 osoby napisało ten egzamin również na poziomie rozszerzonym. W ocenie większości zdających egzamin nie był trudny.

Kolejne egzaminy, które czekają naszych abiturientów to oczywiście budząca strach matematyka oraz w piątek – egzamin z języka obcego.

Trzymamy kciuki i życzymy powodzenia smiley

Grażyna Błońska

Polecamy