Małgorzata Uścińska

Nauczane przedmioty: 

Język niemiecki

Funkcje dodatkowe w szkole: 

Kontakt z mediami.

Polecamy