Małgorzata Wieczorek

Nauczane przedmioty: 

chemia

Funkcje dodatkowe w szkole: 

opiekun pracowni chemicznej

Polecamy