ZAKOŃCZENIE ROKU SZKOLNEGO 2021/2022

...

SZKOLNY DZIEŃ SPORTU

22 czerwca odbył...

15.06.2022r. na strzelnicy PZSS ul.Lipowa 83...

DZIEŃ DZIECKA

1...

BOSKI FESTIWAL

22...

Kolejne wyróżnienie dla naszego Liceum

Po raz kolejny w ostatnim czasie nasze liceum zostało docenione przez organizacje zewnętrzne.  Portal Wiarygodna Szkoła - Właściwy Kierunek Edukacji, partner programu EDUSTATION LEARN.TALK.ENJOY przyznał nam zaszczytny Certyfikat Wiarygodnej Szkoły.
 
Kategoria Wiarygodne Liceum jest Programem, który ma na celu wyróżnić najlepsze Licea w całej Polsce. Program ma charakter ogólnopolski, natomiast został opracowany z podziałem na poszczególne powiaty.
 
Program dedykowany jest szkołom, które przede wszystkim osiągają wysoki wskaźnik EWD (Edukacyjnej Wartości Dodanej). Jest to wskaźnik opracowywany przy współpracy z Ministerstwem Edukacji przez Instytut Badań Edukacyjnych. Wskaźnik ten dotyczy porównania wyników maturalnych z egzaminami gimnazjalnymi. W ten sposób wykazuje się, jaką efektywność/postęp dany uczeń wykonał w szkole.
 
Dodatkowo pod uwagę brane jest także Kryterium Bazy oraz Bezpieczeństwa. Szkoła wykazywać musi wysokie standardy w tych obszarach. W związku z tym, uczestnictwo w Programie uzależnione jest od pozytywnie przeprowadzonej weryfikacji. Szkoła może zdobyć dodatkowe punkty za udział w wielu projektach unijnych bądź jeśli prowadzi swoje autorskie projekty. Punktowana jest także ciekawa i innowacyjna baza oraz wszelkiego rodzaju działania prowadzone przez szkołę w celu zapewnienia uczniom bezpieczeństwa.
 
Uczestnictwo w programie Wiarygodna Szkoła oraz otrzymanie prestiżowego wyróżnienia jakim jest Certyfikat Wiarygodności jest wynikiem stosowania przez Szkołę odpowiednich standardów w zakresie edukacji, wychowania i bezpieczeństwa. Dzięki temu możemy wyróżnić się spośród innych szkół jako placówka wiarygodna, godna zaufania i działająca na odpowiednim, wymaganym poziomie, co powoduje wzmocnienie wizerunku, prestiżu i zaufania do Szkoły ze strony uczniów i ich rodziców, a dzięki temu zwiększenie zainteresowania Szkołą jako placówką, która reprezentuje odpowiedni poziom i jest godnym we współpracy partnerem, a także wzmocnienie pozycji Szkoły na tle konkurencji w regionie i w Polsce.
 

Polecamy