Agnieszka Chomać-Karakula

Nauczane przedmioty: 

język polski

Funkcje dodatkowe w szkole: 

brak

Polecamy