W poprzednim tygodniu uczniowie klas I i II...

W środę 11 maja uczniowie klasy ósmej wraz z...

Matura 2022

Zakończenie roku szkolnego dla maturzystów....

Wielki Post minął bardzo szybko - mamy już...

ŚWIATOWY DZIEŃ ŚWIADOMOŚCI AUTYZMU W ZESPOLE...

Szkoła podstawowa

Poniżej zamieszczamy wszystkie dokumenty niezbędne do rekrutacji do Salezjańskiej Szkoły Podstawowej (SP) . Prosimy rodziców i kandydatów o dokładne zapoznanie się z poszczególnymi dokumentami.

Salezjańska Szkoła Podstawowa (SP) jest katolicką szkoła publiczną (nie pobieramy czesnego za naukę), prowadzoną przez Zgromadzenie Salezjańskie. Zapewniamy wysoki poziom nauczania, realizując podstawę programową kształcenia ogólnego ze zwiększoną liczbą godzin przedmiotów obowiązkowych oraz zajęć nadobowiązkowych.

  • Obowiązuje strój szkolny oraz obuwie zmienne na jasnej podeszwie.
  • Pobieramy opłatę rekrutacyjną w wysokości 50 zł*. Opłata na Radę Rodziców wynosi 100 zł na rok szkolny. Opłata miesięczna za zajęcia dodatkowe dla uczniów SP – 100 zł.
  • Fundujemy stypendia za naukę dla Złotej Dziesiątki najlepszych uczniów z każdej szkoły (regulamin).

*Regulamin opłaty rekrutacyjnej dla kandydatów do liceum

 

Opłatę rekrutacyjną należy wpłacić składając podanie do szkoły. Opłata jest zwracana, gdy szkoła nie przyjmie ucznia w postępowaniu rekrutacyjnym. Opłata nie jest zwracana, gdy uczeń zrezygnuje z nauki w szkole na własną prośbę.

 

ZAPRASZAMY NA DNI OTWARTE 
Marzec 13 (niedziela, godz. 10:00 - 14:00) 
Kwiecień 3 (niedziela, godz. 10:00 - 14:00)
 

Poniżej przedstawiamy ważne informacje dla rodziców kandydatów, wraz z harmonogramem rekrutacji:

Polecamy