W poniedziałek 19 września uczniowie klas...

W sobotę 17 września, wczesnym popołudniem, na...

Klasa Ib SLO razem z wychowawczynią p. Anną...

Kolejną klasą, która uczestniczyła w wyjeździe...

Od czwartku 1 września uczniowie klasy 1a SLO...

W pierwszą sobotę września...

ROZPOCZĘCIE ROKU SZKOLNEGO 2022/2023

W...

Szkoła podstawowa

Poniżej zamieszczamy wszystkie dokumenty niezbędne do rekrutacji do Salezjańskiej Szkoły Podstawowej (SP) . Prosimy rodziców i kandydatów o dokładne zapoznanie się z poszczególnymi dokumentami.

Salezjańska Szkoła Podstawowa (SP) jest katolicką szkoła publiczną (nie pobieramy czesnego za naukę), prowadzoną przez Zgromadzenie Salezjańskie. Zapewniamy wysoki poziom nauczania, realizując podstawę programową kształcenia ogólnego ze zwiększoną liczbą godzin przedmiotów obowiązkowych oraz zajęć nadobowiązkowych.

  • Obowiązuje strój szkolny oraz obuwie zmienne na jasnej podeszwie.
  • Pobieramy opłatę rekrutacyjną w wysokości 50 zł*. Opłata na Radę Rodziców wynosi 100 zł na rok szkolny. Opłata miesięczna za zajęcia dodatkowe dla uczniów SP – 100 zł.
  • Fundujemy stypendia za naukę dla Złotej Dziesiątki najlepszych uczniów z każdej szkoły (regulamin).

*Regulamin opłaty rekrutacyjnej dla kandydatów do liceum

 

Opłatę rekrutacyjną należy wpłacić składając podanie do szkoły. Opłata jest zwracana, gdy szkoła nie przyjmie ucznia w postępowaniu rekrutacyjnym. Opłata nie jest zwracana, gdy uczeń zrezygnuje z nauki w szkole na własną prośbę.

 

ZAPRASZAMY NA DNI OTWARTE 
Marzec 13 (niedziela, godz. 10:00 - 14:00) 
Kwiecień 3 (niedziela, godz. 10:00 - 14:00)
 

Poniżej przedstawiamy ważne informacje dla rodziców kandydatów, wraz z harmonogramem rekrutacji:

Polecamy