Pomimo przerwy w nauce, spowodowanej epidemią...

 6 marca 2020r. w hali sportowej w Siedlcach...

Od 12 do 25 marca br....
 
Dnia 25 lutego w godzinach...

NARODOWY DZIEŃ PAMIĘCI ŻOŁNIERZY...

W niedzielę, 16 lutego, po raz...

Dnia 26 lutego na...

Ferie to czas, gdy grupa...

W piątek, 7 lutego odbyły...

Półmetek na nami, 30 stycznia odbył się bal "...

V Drohiczyńska Nocna Droga Krzyżowa

W dniu 23 marca br. po raz piąty wyruszy Drohiczyńska Nocna Droga Krzyżowa dla mężczyzn. W tym roku Kościół przypomina nam, że wszyscy jesteśmy napełnieni Duchem Świętym, dlatego hasłem tegorocznej nocnej drogi krzyżowej są słowa św. Pawła do Tymoteusza: "Albowiem nie dał nam Bóg ducha bojaźni, ale mocy i miłości, i trzeźwego myślenia" (2Tm 1, 7).

  Bezpośrednią inspiracją do rozważań jest tegoroczne orędzie papieża Franciszka na Wielki Post, gdzie przestrzega nas przed działaniami współczesnych fałszywych proroków, prowadzącymi do wygaszania miłości. W każdej stacji drogi krzyżowej zobaczymy jak może nas mamić i zręcznie oszukiwać zły duch, ale usłyszymy nade wszystko Ducha mocy, miłości i trzeźwego myślenia.

Tegoroczne przeżywanie męki i śmierci Naszego Pana Jezusa Chrystusa będziemy doświadczać na trasie:

 1. Węgrów – Sokołów Podlaski,

Rozpoczynamy Mszą Św. o godz. 21.00 w Węgrowie

Zapraszamy zatem każdego mężczyznę na Drohiczyńską Nocną Drogę Krzyżową.

Zapisy:

    w terminie do 22 marca 2018 roku poprzez formularz zgłoszeniowy

Program:
 20:00
 - odjazd autokarów z Sokołowa (parking przy Sanktuarium Miłosierdzia Bożego),  (jeżeli zgłosi się odpowiednia liczba chętnych);

                                   21:00 - Msza Św. w Łochowie, Węgrowie, Ostrożanach, Brańsku i Milejczycach;

                                   22:00 - wyjście na trasę pierwszej grupy uczestników DNDK;

                                      Ok. 02:00 – zakończenie Drogi przez pierwsze grupy.

Przebieg DNDK:      

 • uczestnicy mogą wyruszać w grupach maksymalnie 10 osobowych; poszczególny grupy będą wyruszać na drogę w ok. 5 min. odstępach; zaproszeni jesteśmy do przeżywania Drogi w ciszy;
 • na trasie zostaną zaznaczone poszczególne stacje Drogi Krzyżowej, przy których uczestnicy będą modlić się przygotowanymi rozważaniami;

  Ekwipunek:             

 • każdy uczestnik powinien posiadać elementy odblaskowe (najlepiej kamizelkę odblaskową);
 • strój odpowiedni do maszerowania, ciepły, przeciwdeszczowy;
 • wygodne buty - może być błoto;
 • latarka z dodatkowym kompletem baterii;
 • ciepłe napoje w termosie (kawa, herbata);
 • suchy prowiant, owoce;
 • apteczka, w szczególności materiały opatrunkowe;
 • telefon komórkowy.

  Trasa:                 

  1. Węgrów – Sokołów Podlaski (ok. 18 km)  lub

Uczestnictwo:
Udział w Drohiczyńskiej Nocnej Drodze Krzyżowej:

 • na własną odpowiedzialność z pełną świadomością niebezpieczeństw i ryzyk wynikających z charakteru tego wydarzenia,
 • tylko dla osób bez przeciwwskazań zdrowotnych do udziału w tego typu wydarzeniu, aktywnych fizycznie,
 • dla osób, które ukończyły 18 lat, a w przypadku osób niepełnoletnich - pod opieką osoby dorosłej.

  Pozostałe informacje:     

 • w trakcie Drogi uczestnicy powinni przestrzegać przepisy ruchu drogowego i zachować szczególną ostrożność;
 • w razie niemożności dalszego kontynuowania Drogi, każdy samodzielnie zabezpiecza powrót do domu,
 • uczestnicy ubezpieczają się we własnym zakresie,
 •  
 • uczestnictwo w DNDK wymaga dobrego stanu zdrowia,
 • wszelkie dodatkowe informacje na temat Drogi będą dostępne pod adresem mailowym: sne.drohiczyn@gmail.com oraz pod nr tel.
 • trasa Węgrów – Sokołów Podlaski: tel. 603 633 557,

Polecamy