On the 19th day of May, our...

Wprawdzie w tym roku...

10 maja 2019 uczniowie...

3 maja 2019 r. nasz poczet sztandarowy z...

Trudno uwierzyć, że mamy...

Konkurs Recytatorski im. K.I.Gałczyńskiego.

Lidia Krasuska

28 listopada odbył się w Bibliotece Miejskiej powiatowy etap Konkursu Recytatorskiego im. K.I.Gałczyńskiego. Reprezentantki naszej szkoły: Weronika Pliszka (kl. III c SG) i Maja Rejowska (kl. VII SSP) odniosły kolejny sukces zajmując odpowiednio I i III miejsce w kategorii klas VII-VIII i gimnazja. O wyrównanym poziomie konkursu świadczy fakt, iż jury, mając trudność w wytypowaniu osób najlepszych, przyznawała miejsca ex aequo w prawie wszystkich kategoriach wiekowych, wręczyła też dużo wyróżnień. Nasze uczennice oczarowały jury i publiczność wierszami: "Ha, ha, ha, Haga!" i "Niebo".

   Lidia Krasuska

Polecamy